Av.Çağla Kızılkoca

Avukat & Arabulucu & Bilirkişi

Lise öğrenimini İngilizce eğitim veren Nişantaşı Anadolu Lisesi’nde gerçekleştiren
Av. Çağla Kızılkoca 2009 yılında Marmara Üniversitesi’nde lisans derecesinde
hukuk eğitimini tamamlamıştır.2010 yılından beri İstanbul Barosu’na bağlı olarak
avukatlık faaliyetini yürütmektedir.

2017 yılından itibaren Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na bağlı
(genel anlamda- iş hukukunda uzman) arabulucu olarak hizmet vermektedir. Bunun
yanısıra Av. Çağla Kızılkoca 2017 yılından beri Bilirkişilik Daire Başkanlığı
bünyesinde dava dosyalarında iş mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar,
aktüerya (iş göremezlik – destekten yoksun kalma) ve spor hukuku alanında
bilirkişilik hizmeti vermektedir.

Uzmanlık Alanları:

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
Ticaret ve Şirketler hukuku
İcra ve iflas hukuku,
Spor hukuku,
Aile hukuku.
Yabancı dil: İngilizce