Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk; tarafların uyuşmazlık konusu olayı mahkemeye taşımadan çözmesini hedefleyen bir alternatif uyuşmazlık çözüm sürecidir. Arabuluculuk; ekonomik, hızlı, gizli, gönüllülük esasıyla yürüyen yasalarımızca kabul edilmiş, mahkeme dışı etkin bir çözüm yoludur. Kanunun belirttiği bazı hallerde arabuluculuk dava şartı olarak zorunlu iken, bazı hallerde ihtiyari olarak başvurulması da mümkündür. Arabuluculuk Daire Başkanlığı istatistiklerine göre, ihtiyari arabuluculuk sürecinde […]

Spor Hukuku

Sporcu, kulüp ve federasyonlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları, Sporcu, teknik adam, oyuncu temsilcisi vs. diğer kişilerin spor kulüpleri ile olan sözleşmelerinin hazırlanması, Sporcu, teknik adam, oyuncu temsilcisinin sözleşmeden kaynaklı olarak spor kulüplerden olan hak ve alacaklarının tahsili için dava açılması ve hukuki sürecin takibi, Talimatlara aykırı olarak sporculara verilen hak mahrumiyeti cezaların iptali için gerekli […]

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ulusal ve uluslararası şirketlerin kuruluş aşamasından başlayarak tüm süreçlerindeki her türlü iş, işlemini yerine getirmekte ve şirketler hukukundan kaynaklanan her türlü sorunlarına büyük bir titizlik içinde destek vermektedir. Şirket kuruluşu, irtibat bürosu ve şube açılışları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ulusal ve uluslararası ortaklıklara ilişkin danışmanlık verilmesi, Olağan ve olağanüstü genel kurul ve yönetim […]

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kurumsal müvekkillerin personel istihdam sürecinin başlangıcından iş ilişkisinin sona ermesine kadar olan süreç boyunca şirketin yasal düzenlemelere uygun sürecin devamlılığını sağlamakta ve buna ilişkin sözleşme ve evrakların tanzim edilmesine destek vermektedir. İş sözleşmesi, tutanak, savunma, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, İş sözleşmesinin feshedilmesi halinde durumun sulh yolu ile çözümlenmesi veya dava aşamasının takibi, İş kazaları […]

İcra ve İflas Hukuku

Hukuk büromuz müvekkillerinin alacaklarının tahsil edilebilmesi için en kısa zamanda ve en etkili şekilde sonuca ulaşacak girişimlerde bulunmaktadır. Keza ekonomik zorluğa düşen şirketlere de konkordato veya iflas aşaması konusunda hukuki destek vermektedir. İcra takibi başlatmadan alacak takibi, fatura, kambiyo senetleri, sözleşme ve ilama dayalı icra dosyalarının yürütülmesi, tahsilat takibi ve sonuçlandırılması, İcra takiplerine dayalı itirazın […]

Bilişim Hukuku

İnternette Yayınlanan İçeriklerin Yayından Kaldırılması, Google İçerik Silme, Google İçerik Kaldırma, Google Link Kaldırma İnternet Üzerinden Hakaret ve Tehdit Suçlarının Takibi İnternet Üzerinde Kullanılan Kişisel Bilgi ve Şifrelerin Kimliği Belirsiz Kişilerce Ele Geçirilmesi İnternet Üzerinden Yapılan Kredi Kartı ve İnternet Bankacılığı Dolandırıcılıkları Elektronik İtibar (e-itibar) Takibi İnternet Siteleri Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Ceza Hukuku

Ceza Soruşturmalarının Başlatılması için Şikayet ve Suç Duyurusu İşlemleri Ceza Soruşturmasında Kolluk ve Savcılık Süreçlerinde Şikayetçi veya Şüphelilerin Temsili Şikayetçi ve Müdahil Vekili Olarak Ceza Davalarının Takibi Şüpheli ve Sanık Müdafi Olarak Ceza Davalarında Savunma ve Hukuki Yardım Askeri Mahkemelerde ve Disiplin Mahkemelerinde Sanık Müdafiliği Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvurular

Aile Hukuku

Hukuk Büromuz aile hukuku alanında da aşağıdaki başlıklar altında hukuki hizmetler vermektedir. Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması, Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davaların takibi, Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi, Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, Evlilik […]

Gayrimenkul Hukuku

İzaleyi Şuyu Davaları İzaleyi Şuyu Davalarına ilişkin Yargıtay Kararları Tapu Kaydının Düzeltilmesi Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davalarına ilişkin  Yargıtay Kararları Ecrimisil Davaları Ecrimisil Davalarına ilişkin Yargıtay Kararları Satış Vaadi Sözleşmesi  Yargıtay Kararları Şufa (Önalım) Davaları Şufa Davalarına ilişkin Yargıtay Kararları Müdahalenin Meni Davaları Müdahalenin Meni Davalarına ilişkin Yargıtay Kararları Kira Tespiti Davaları Kira Tespiti Davalarına ilişkin […]