İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kurumsal müvekkillerin personel istihdam sürecinin başlangıcından iş
ilişkisinin sona ermesine kadar olan süreç boyunca şirketin yasal düzenlemelere
uygun sürecin devamlılığını sağlamakta ve buna ilişkin sözleşme ve evrakların
tanzim edilmesine destek vermektedir.

  • İş sözleşmesi, tutanak, savunma, ihtar ve fesih bildirimlerinin
    hazırlanması,
  • İş sözleşmesinin feshedilmesi halinde durumun sulh yolu ile
    çözümlenmesi veya dava aşamasının takibi,
  • İş kazaları ve mesleki hastalıklar,
  • İşyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların
    uygulanması konusunda denetim hizmetleri.