Kat Mülkiyeti Hukuku

  • Yönetim Planlarının Oluşturulması
  • Standart Uyarı Yazılarının (ortak yerlere müdahale, ortak giderlere katılmama, komşuluk hukukuna aykırı davranışlar vb…)Hazırlanması
  • Kapıcı ve Yöneticilere İlişkin Özel İş Hukuku Kurallarının Uygulanması
  • Yönetim Sorumluluklarının Belirlenmesi
  • Site Yönetim ile Blok Yönetimlerinin Oluşturulması ve Aralarındaki İlişkilerin Tanzimi
  • Ortak Gider Borçlarının Tahsili
  • Ortak Alanlara Müdahalenin Önlenmesi