İcra ve İflas Hukuku

Hukuk büromuz müvekkillerinin alacaklarının tahsil edilebilmesi için en kısa
zamanda ve en etkili şekilde sonuca ulaşacak girişimlerde bulunmaktadır.
Keza ekonomik zorluğa düşen şirketlere de konkordato veya iflas aşaması
konusunda hukuki destek vermektedir.

 • İcra takibi başlatmadan alacak takibi, fatura, kambiyo senetleri,
  sözleşme ve ilama dayalı icra dosyalarının yürütülmesi, tahsilat takibi
  ve sonuçlandırılması,
 • İcra takiplerine dayalı itirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit,
  istirdat, istihkak davalarının takibi,
 • İcra ve İflas Kanununda düzenlenen suçlara dayalı ceza davalarının
  takibi,
 • Konkordato ilanı, iflas ve iflasın ertelenmesi yönetimi, iflas masasına
  kayıt yapılması,
 • İpotek, rehin işlemlerinin yürütülmesi.