Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk; tarafların uyuşmazlık konusu olayı mahkemeye taşımadan
çözmesini hedefleyen bir alternatif uyuşmazlık çözüm sürecidir.

Arabuluculuk; ekonomik, hızlı, gizli, gönüllülük esasıyla yürüyen yasalarımızca
kabul edilmiş, mahkeme dışı etkin bir çözüm yoludur.

Kanunun belirttiği bazı hallerde arabuluculuk dava şartı olarak zorunlu iken, bazı
hallerde ihtiyari olarak başvurulması da mümkündür.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı istatistiklerine göre, ihtiyari arabuluculuk
sürecinde yüzde 96 gibi yüksek bir oranda başarıya ulaşılmaktadır.
Arabuluculuk kapsamında; İş Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk
İstatistiklerine göre yüzde 65, Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk
İstatistiklerine göre yüzde 57 oranında başarıya ulaşılmaktadır.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan ve konusunda uzman
arabulucular ile iş hukuku, ticaret hukuku başta olmak üzere kamu düzenini
ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konulardaki uyuşmazlığın çözümü için
arabuluculuk hizmeti verilmektedir.