Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ulusal ve uluslararası şirketlerin kuruluş aşamasından başlayarak tüm
süreçlerindeki her türlü iş, işlemini yerine getirmekte ve şirketler hukukundan
kaynaklanan her türlü sorunlarına büyük bir titizlik içinde destek vermektedir.

 • Şirket kuruluşu, irtibat bürosu ve şube açılışları dahil ancak bunlarla
  sınırlı olmamak üzere ulusal ve uluslararası ortaklıklara ilişkin
  danışmanlık verilmesi,
 • Olağan ve olağanüstü genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına
  katılmak,
 • Birleşme ve satın almalar, şirket birleşme ve bölünmeleri,
 • Sermaye artırımı ve azalışlarında hukuki destek verilmesi,
 • Şirket ana sözleşmesi hisse devri sözleşmesi, ortaklık sözleşmelerinin
  hazırlanması,
 • Ticari sözleşmelerin hukuki mevzuata uygun bir şekilde hazırlanması
  ve ilgili sözleşmelerden doğan ihtilafların sulh veya dava yolu ile
  çözümü,
 • Mevzuat ile ilgili gelişmelerin takibi ve bu hususta müvekkil şirketin
  ivedilikle bilgilendirilmesi,
 • Rekabet hukuku ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti verilmesi.