Gayrimenkul Hukuku

 • İzaleyi Şuyu Davaları
  • İzaleyi Şuyu Davalarına ilişkin Yargıtay Kararları
 • Tapu Kaydının Düzeltilmesi
  • Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davalarına ilişkin  Yargıtay Kararları
 • Ecrimisil Davaları
  • Ecrimisil Davalarına ilişkin Yargıtay Kararları
 • Satış Vaadi Sözleşmesi
  •  Yargıtay Kararları
 • Şufa (Önalım) Davaları
  • Şufa Davalarına ilişkin Yargıtay Kararları
 • Müdahalenin Meni Davaları
  • Müdahalenin Meni Davalarına ilişkin Yargıtay Kararları
 • Kira Tespiti Davaları
  • Kira Tespiti Davalarına ilişkin Yargıtay Kararları
 • Kira Uyarlaması Davaları
  • Kira Uyarlaması Davalarına ilişkin Yargıtay Kararları
 • Tahliye Davaları
  • Tahliye Davalarına ilişkin Yargıtay Kararları